Aktivnosti

/2018

Održan Trening B u Nacionalnom parku Tara u Srbiji (Projekat Eco Karst)
19/04/2018

Parkovi Dinarida u saradnji sa Nacionalnim parkom Tara iz Srbije i Centrom za ekološka istraživanja Mađarske akademije nauka organizovali su od 12. do 15. marta trening za mapiranje, procjenu i vrednovanje usluga ekosistema, koji se realizuje u sklopu projekta „Eko karst“. Projekat obuhvata 16 partnera iz 9 zemalja a realizuje se u 7 zaštićenih područja koja imaju donekle slične karakteristike, probleme i izazove.

Obuka je organizovana za predstavnike upravljača 7 zaštićenih (pilot) područja: Nacionalni park Kalkalpen (Austrija), Notranjski regionalni park (Slovenija),park prirode Žumberak-Samoborsko gorje (Hrvatska), Nacionalni park Buk (Mađarska), park prirode Apuseni (Rumunija), Nacionalni park Tara (Srbija) izaštićeni pejzaž Bijambare (BiH). Svako pilot područje predstavljala su 3 do 4 učesnika iz različitih oblasti stručnosti: stručnjak za biodiverzitet, stručnjak za GIS i osoba zadužene za kontakt sa lokalnom zajednicom. Cilj treninga koji su vodili stručnjaci Centra za ekološka istraživanja mađarske akademije nauka je da se predstavnici zaštićenih područja obuče za mapiranje, procjenu i vrednovanje usluga kraških ekosistema. Da bi kasnije zajedno sa lokalnim stanovništvom kroz radionice koje tek slijede došli do liste mogućih usluga ekosistema i podsticanja poslova koji na održiv način koriste biodiverzitet.

Nakon teoretskog dijela obuke organizovan je obilazak Nacionalnog parka Tara gdje su učesnici na praktičnim primjerima mogli da identifikuju ekosistemske usluge. Očekuje se da će, nakon završetka sva četiri treninga 7 pilot područja biti ojačano multidisciplinarnim timovima stručnjaka koji su kompetentni za mapiranje I vrednovanje ekosistema, kao i za izradu strateškog akcionog plana, balansiranje različitih interesa i pronalaženje održivih rješenja.Korist od projekta, po njegovom završetku u junu 2019. imaće i upravljači zaštićenih područja i lokalno stanovništvo koje baš zato što je sa zaštićenog područja treba da dobije priliku za višu cijenu svojih proizvoda.