Aktivnosti

/2018

Priručnik za interpretaciju živog svijeta u Nacionalnom parku Tara i Nacionalnom parku Biogradska gora
06/08/2018

Početkom maja 2017. godine u Nacionalnom parku Tara zajedno sa Parkovima Dinarida – mrežom zaštićenih područja Dinarida i u saradnji sa upravljačima nacionalnih parkova Tara i Biogradska gora, WWF je organizovao obuku za interpretaciju živog svijeta, sa posebnim naglaskom na interpretaciju mrkog medvjeda.

Interpretacija prirode, kao način komunikacije, posjetiocima otkriva mnoga značenja prirodne i kulturne baštine zaštićenih područja. U interpretacijskom dijalogu, umesto samo informacija, posjetioci dobijaju nova znanja, iskustva, povezuju se sa prirodom i žele da je štite. Ovaj vid predstavljanja prirodnih i kulturnih bogatstava ne podrazumijeva samo šetnju ili razgovor, već i mnogo drugih djelatnosti sa zajedničkim ciljevima, između ostalih i postizanje boljeg odnosa posjetilaca sa prirodom.

Priručnik, koji su razvili konsultanti iz Slovenije sa dugogodišnjim iskustvom u interpretaciji prirode, može se koristiti i u drugim zaštićenim područjima radi dopunjavanja turističkih ponuda.

Projekat „Posmatranje medvjeda“ koji WWF Adria sprovodi u Nacionalnom parku Tara dio je šire inicijative praćenja populacije mrkog medvjeda i uspostavljanja ekoloških koridora u regionu, ali i odlična mogućnost za interpretaciju mrkog medvjeda u zaštiti prirode u nacionalnim parkovima.

Projektom se promoviše suživot ljudi sa medvjedom kao preduslov zaštite prirode, ali i kreiranje potencijala za sve zainteresovane koj uključivanjem u turističku ponudu žele da na odgovoran način promovišu mrkog medvjeda u lokalnoj zajednici.

 

Priručnik možete preuzeti OVDJE