Aktivnosti

/2018

Regionalni obrazovni program „Mreže škola u zaštićenim područjima“ (Projekat PA4NP)
19/04/2018

Rezultati istraživanja o uključivanju lokalne zajednice su pokazali da je obrazovanje u zaštićenim područjima prepoznato kao važna komponenta rada kako od strane upravljača, tako i od strane lokalne zajednice. U skladu sa tim Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida i WWF započeli su regionalni obrazovni projekat „Mreže škola u zaštićenim područjima“ u okviru programa „Zaštićena područja za prirodu i ljude“. Projekt obuhvata šest članica tj. zaštićena područja Parkova Dinarida iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.

To su:

 • Zaštićena područja Kantona Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Park prirode „Hutovo blato“, Bosna i Hercegovina
 • Nacionalni park „Lovćen“, Crna Gora
 • Nacionalni park „Skadarsko jezero“, Crna Gora
 • Specijalni rezervat prirode „Obedska bara“, Srbija
 • Park prirode „Stara planina“, Srbija

„Mreža škola u zaštićenim područjima“ uključuje sledeće aktivnosti:

 • Obuke za osobu zaduženu za programe obrazovanja u zaštićenom području i nastavnike sa teritorije opština kojima pripada zaštićeno područje. Teme koje će se obraditi tokom obuka su iskustveno učenje u prirodi, aktivno učešće građana, razvijanje obrazovnih programa i njihova promocija i metode evaluacije programa. Obuka predviđa tri trodnevna  treninga
 1. I trening biće održan u SRP „Obedska bara“ u Srbiji, u maju 2018,
 2. II trening biće održan u parku „Škocjanske jame“ u Sloveniji u septembru 2018,
 3. III trening biće održan u zaštićenom području „Bijambare“ u Bosni i Hercegovini u oktobru 2018.
 • Uspostavljanje ili jačanje Mreže škola u 6 zaštićenih područja.
 • Osmišljavanje i promocija obrazovnih programa za škole.
 • Izrada priručnika za osnivanje „Mreže škola u zaštićenom području“ na osnovu iskustva uključenih zaštićenih područja.

Iskusnim predavačima će se na obukama pridružiti i predstavnici nekoliko zaštićenih područja iz regiona koja niz godina sprovode obrazovne programe sa raznovrsnim ciljnim grupama.

Cilj ove aktivnosti je osnaživanje saradnje između lokalnih škola i zaštićenih područja, tačnije uključivanje nastavnika u kreiranje i promovisanje obrazovnih programa zaštićenih područja, što će vremenom doprinijeti boljem razumijevanju važnosti zaštite prirode kod mladih i njihovo aktivno učešće u toj sferi. U ostvarivanju našeg cilja, a to je da zaštićena područja budu prepoznata i kao obrazovni centri, škole i njihovi iskusni nastavnici imaju dragocjenu ulogu.

Projekat će trajati do juna 2019. godine.