Novosti

/2017

Oglas za posao
19/04/2017

"Parkovi Dinarida - mreža zaštićenih područja Dinarida" traži Izvršnog direktora.

GLAVNE ODGOVORNOSTI I OBAVEZE:

 • Zastupa organizaciju;
 • Potpisuje i verifikuje dokumenta organizacije;
 • Predlaže nacrte dokumenata za sastanke organizacije;
 • Učestvuje u radu Upravnog odbora;
 • Zaključuje Ugovore o radu i volonterske ugovore sa zaposlenima i volonterima i donosi odluke o prestanku navedenih ugovora u skladu sa Zakonom;
 • Odgovoran je za sprovođenje programskih aktivnosti ogranizacije;
 • Odgovoran je za finansijske poslove organizacije;
 • Imenuje komisije i slična tijela ako je to potrebno i određuje djelokrug njihovog rada;
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i opštim aktima organizacije;
 • Odgovara i izvještava UO.

 POTREBNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

 • Da ima stečeno visoko obrazovanje ( fakultet 4 godine);
 • Da ima najmanje šest godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja zaštićenim prirodnim dobrom, za koje se zahtijeva visoko obrazovanje iz alineje 1 ovog člana;
 • Da ima mjesto prebivališta ili boravišta u Crnoj Gori;
 • Pouzdana i organizovana osoba sa timskim duhom i spremnošću za rad u međunarodnom i multikulturalnom okruženju.

DOKUMENTA POTREBNA ZA PRIJAVU

 • CV;
 • Kopija univerzitetske diplome;
 • Potvrda o radnom iskustvu rukovođenja zaštićenim prirodnim dobrom u trajanju od najmanje 6 godina;
 • Potvrda o prebivalištu ili boravištu u Crnoj Gori;
 • Kopija vozačke dozvole – B kategorija
 • Potvrda da se protiv osobe nevodi krivični postupak i da je nekažnjavana
 • Pismo o zainteresovanosti (Strateška vizija upravljanja organizacijom) ( 2 strane )
 • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka u mjestu prebivališta
 • Uvjerenje iz kaznene evidencije Ministarstva pravde

Kandidat će raditi u Podgorici, puno radno vrijeme. Trajanje ugovora je četiri godine, uz mogućnost produženja. Pozicija zahtijeva česta putovanja.

Zainteresovani kandidati treba da popune potrebnu dokumentaciju i proslijede je na e-mail  info@parksdinarides.org ili adresu Bulevar Radoja Dakića (zgrada Zetagradnje), Lamela C - ulaz 1. stan 28, 81000 Podgorica, Crna Gora, najkasnije do utorka 25. aprila 2017. godine sa naslovom: Oglas za Izvršnog direktora NVO Parkovi Dinarida. Samo kandidati koji zadovolje opšte uslove biće kontaktirani.

 

arhiva
dokumenti