Novosti

/2017

Poziv za prijavu - Radionice "Poslovno planiranje"
30/03/2017

WWF Adria, JP NP Una I Turistički klaster Una organiziraju radionice "Poslovno planiranje" a namijenjena je svim onima koji razmišljaju o pokretanju privatnog biznisa vezano ga održivi turizam ili su već započeli i žele ga proširit, a ne znaju kako, te žele unaprijediti svoje znanje i vještine
Cilj terenskog projekta Una je da se u Nacionalnom parku Una i njegovoj široj okolini uspostavi model rada gdje je nacionalni park generator razvoja ekološki odgovornog poslovanja, kroz pružanje podrške za ideje održivog poslovanja, plasiranje lokalnih proizvoda na tržište, te njihovo brendiranje.
Jedna od najvećih prepreka razvoju malih biznisa kod nas je ograničen pristup izvorima finansijskih sredstava te nepoznavanje procesa i modela za njihovo privlačenje. Kvalitetnim poduzetničkim obrazovanjem jačaju se kapaciteti potencijalnih poduzetnika potrebni za pristup vanjskim izvorima sredstava, stavljajući naglasak na uspješno poslovno planiranje i održivi rast malih biznisa.

Teme koje će obuhvatiti radionica
Prvi dan: teoretski dio pripreme poslovnih planova (sadržaj i namjena poslovnog plana, definicija i analiza poslovne ideje, opis proizvoda/usluge, karakteristike privredne grane, plan prodaje - tržište i konkurencija, lokacija, tehničko-tehnološki aspekti, organizaciona struktura, menadžment i osoblje, marketing proizvoda/usluga, procjena rizika, SWOT analiza, dinamički/terminski plan, dodaci poslovnom planu, plan prodaje, troškovi marketinga - uz praktične vježbe).

Drugi dan: dio treninga fokusiran na direktnom radu na poslovnim idejama učesnika (oprema i troškovi, troškovi osoblja, troškovi repromaterijala/sirovina, amortizacija, početna operativna plaćanja - obrtni kapital, finansijski plan, krediti, ukupni troškovi na mjesečnom nivou, predviđanje profita, bilanca uspjeha, protok gotovine - cash flow, uz vježbe) će uključiti prezentaciju za različite pravne forme poslovanja učesnicima te pojasniti kakve pravne forme poslovanja postoje u našem društvu i omogućiti učesnicima da postavljaju pitanja iz pravne sfere biznisa i saznaju sve što ih zanima u vezi sa sopstvenim biznis planom.

Treći dan: prezentacija modela forme i prateće dokumentacije koja će biti zastupljena kod poziva za grantove u projektu „Zaštićena područja za prirodu i ljude“.

Sudjelovanje na radionici je besplatno.
Termini održavanja 12.04 – 14.04. 2017. god i 26.04. – 28.04.2017. godine
lokacija održavanja radionice će biti naknadno određena ( opcije: Kulen Vakuf ili Bihać).

Potiču se na prijavu i prednost će imati; mladi do 35 godina, nezaposleni, osobe sa područja Nacionalnog parka Una i njegovog užeg okruženja, žene, osobe s posebnim potrebama, Romi I ostale osobe iz kategorije marginaliziranih grupa.
Molimo da prijave šaljete putem maila na adresu; zdelic@wwfadria.org ili osobno predate u prostorije Info pulta Nacionalnog parka Una ulica, Bosanska br. 1 najkasnije do 07.04.2017. godine u 12 sati.
U pismenoj prijavi navedite osobne podatke ( ime, prezime, godinu rođenje, adresa i JMBG, kratak opis dosadašnjeg obrazovanja radnog iskustva, ukratko navedite zbog čega želite učestvovati na radionici. Broj mobitela, telefona i/ili email za kontakt).

arhiva
dokumenti