Nacionalni park
Tara

osnovne informacije
natrag
površina

površina

250 km²

broj posjetitelja

broj posjetitelja

120.000

broj posjetitelja

godina osnivanja

1981

više

Lokacija

Nacionalni park Tara pokriva najveći dio planine Tare, koja se nalazi na krajnjem zapadu Srbije. Granicu parka čini tok rijeke Drine između Višegrada i Bajine Bašte.

Istorijat

Prostor Tare proglašen je Nacionalnim parkom 1981. na površini od 19 175 ha. Od 2015, teritorija Parka je proširena i sada zauzima 24.991,82 ha. Razlozi za proglašenje Nacionalnim parkom su očuvani šumski kompleksi, prisustvo Pančićeve omorike, te velika razovrsnost biljnog i životinjskog svijeta. Tara je i pilot područje za program NATURA 2000, a član je i EMERALD mreže. Sa Parkom prirode Šargan – Mokra Gora nominovan je od strane UNESCO MAV komiteta kao potencijalni rezervat biosphere, koji će imati prekogranični karakter, jer će obuhvatati i područje budućeg Nacionalnog parka Drina (BiH).

Priroda

Planina Tara predstavlja dio Dinarida i pripada dijelu starovlaških planina. Masiv Tare sačinjavaju: Kaluđerske bare, Tara, Aluške planine, Crni vrh i Zvezda. Površina je 183 km2, a dužina 50 km i širina 22 km . Spada u srednje visoke planine. Prosječna nadmorska visina je 1.200 m, a najviši vrh Kozji rid dostiže 1.591 m. Raznovrstan biljni svijet predstavlja rijetko prirodno bogatstvo, u kome su opstale reliktne i rijetke vrste, među kojima je napoznatija Pančićeva omorika.

Na Tari raste preko 1100 biljnih vrsta, što predstavlja gotovo trećinu ukupne flore Srbije. Bogatstvo ovog područja ne ogleda se samo u flori, već i u fauni. Park je najznačajnije stanište mrkog medvjeda u Srbiji, najkrupnijeg sisara Balkana. Osim njega, u parku žive: vuk, divlja mačka, kune zlatica i bjelica, srna, divlja svinja, divokoza, koja predstavlja jedan od simbola Nacionalnog parka. Ptice su najbrojnija grupa kičmenjaka na ovom području. Sa 135 registrovanih vrsta, Park se nalazi na listi međunarodno značajnih područja za očuvanje ptica. Vrijednost Parka predstavljaju rijetke i ugrožene vrste grabljivica poput surog orla, sivog sokola, orla zmijara i jastreba. Sa 138 različitih vrsta, Tara se svrstava u najbogatija planinska područja u pogledu faune drevnih leptira.

Znamenitosti

Nepregledna šumska prostranstva svrstavaju Taru u jednu od najšumovitijih planina Evrope. Pripadaju redu najuočovanijih i najvrednijih šuma Evrope, čineći 75% teritorije Parka. Među 40 šumskih zajednica, dominiraju jela, smrča i bukva. Upravo lišćarsko četinarske šume, u kojima je jedan od osnovnih graditelja omorika, čine poseban resurs, po kojem je Tara prepoznatljiva. Znamenitosti Tare su: kanjon Drine , drugi najdublji kanjon Evrope, Vrelo, najkraća rijeka u Srbiji dužine 365 metara, zatim najbrojnija populacija mrkog medvjeda u Srbiji.

Turizam

Najatraktivnije lokacije za upoznavanje Tare su vidikovci. Postoji pet uređenih vidokovaca: Crnjeskovo, Banjska stena, Bilješka stena, Osluša i Sjenič na Vitmirovacu. Uz vidikovce, posjetiocima su na raspolaganju šetačko edukativne staze: “Sovina šumska učionica” ,jedina staza prilagodjena osobama sa invaliditetom u Srbiji, “Bilješka stena”, “Tepih livada”, “Banjka stena”, “Jarevac” i “Račva”, koja pored prirodnih ljepota prezentuje najvrijedniji kulturno-istorijski spomenik parka, manastir “Rača”, zajedno sa arheološkim lokalitetima, koji se nalaze u blizini. Sa 290 km markiranih staza, Tara pruža dobre uslove za rekreativan ribolov, lov, planinarenje i biciklizam. U Parku postoje 24 biciklističke staze.

Povezanost

Pristup Tari moguć je iz tri pravca: putem Bajina Bašta - Kaluđerske bare 16 km, Kremna – Kaluđerske bare 9 km, Bajina Bašta - Mitrovac 27 km. Od glavnog grada Srbije, Beograda, Tara je udaljena 205 km.


Kontakt
Nacionalni park Tara
Milenka Topalovića 3
Bajina Bašta 31,25 tisuća Srbija
Tel: 031/863-644
Email: office@nptara.rs 
Web: www.nptara.rs