Nacionalni park
Thethi

osnovne informacije
natrag
površina

površina

24 km²

broj posjetitelja

broj posjetitelja

0

broj posjetitelja

godina osnivanja

1966

više

Dana 21.12.1966 (Br.96), albanska vlada proglasila je područje Thetha, površine 2630 hektara, od kojih je 1680 hektara šuma uz pojas mora, a drugi dio planinsko zemljište i krečnjak. Sada je proglašen "Nacionalnim parkom" i njime upravlja Direkcija za šume, okrug Skadar.

 Nacionalni park Theth leži u centru Albanskih Alpa, između bloka “Bjeshket te Nemuna” na zapadu i bloka Jezerca na istoku. Thethi je turističko - alpinistička regija i najvažniji je sjeverni dio zemlje. Udaljen je samo 70 km od grada Skadra. To je dio opštine Shale unutar područja Dukađin / Dukagjin. Park je okružen sa sve četiri ugla klinastim vrhovima, koji se spuštaju prema dolini i stvaraju impresivan pogled. Neki od najupečatljivijih delova ovog nacionalnog parka su sledeći: Vrh Radoina (2570m), Arapit (2217m), Papluke (2569m), Alise (2471m) itd. Na prostoru 750-800 metara ispod doline, prostire se slikovito selo Theth.

 Nacionalni park Theth nalazi se 172 km sjeverno od glavnog grada Tirane: 148 km od toga je asfaltni put, a poslednjih 24 km nije asfaltirano. Dolinu Thetha često posjećuju i domaći i strani turisti. Upravo u srcu sjevernih Alpa, između istorijskih stjenovitih planina, nevjerovatno zelenih panorama i brojnih kristalnih fontana, ova dolina se nalazi na 900 metara nadmorske visine.

 Park se nalazi u dolini koju je stvorila rijeka Theth. Planine su sa veoma strmim padinama i nagibom sa oko 16° - 35°, međutim, u nekim delovima 45° - 60° ili čak 90°. Oblik doline liči na oblik duboke rupe okružene planinama. To je kreirano glečerskim aktivnostima tokom dugog niza godina. Reka Shala sa obje strane formirala je terase koje su napravljene od šljunkovitog materijala.

 Info;    www.thethi-guide.com    

Telefon: +355684315219

D.SH. Pyjor, Skadar. Albanija