Zaštićeno područje
Bojčinska šuma

osnovne informacije
natrag
površina

površina

7 km²

broj posjetitelja

broj posjetitelja

0

broj posjetitelja

godina osnivanja

2013

više

Položaj:
Bojčinska šuma se nalazi u ravničarskom predjelu jugoistočnog Srema, na jugozapadnoj granici grada Beograda, 30 kilometara od centra, između rijeke Save i kanala Jarčine.

Istorija:
Rješenjem  o proglašenju zaštićenog područja Grada Beograda, proglašen je Spomenik prirode „Bojčinska šuma“ 2013. godine, na površini od 670,79 ha. Zaštićeno područje je svrstano u treću kategoriju, od lokalnog značaja.

Priroda:
Bojčinska šuma se svrstava u rijetke komplekse očuvanih i relativno starih šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) (Stevanović i sar, 1995).
Na prostoru Bojčinske šume identifikovana su tri za zaštitu prioritetni tipa staništa: šume lužnjaka (Quercus robur) i graba (Carpinus betulus), slobodno plutajuće zajednice eutrofnih stajaćih voda i kopneni visoki šaševi (Carex spp.). Na prostoru Bojčinske šume zabilježeno je ukupno 10 vrsta vodozemaca i gmizavaca, konstatovano je prisustvo oko 108 vrsta ptica, evidentirano je prisustvo oko 60 vrsta iz faune sisara.


Znamenitosti:
U Bojčinskoj šumi se nalazi spomen-obelježje iz Drugog Svjetskog rata, gde se i danas u organizaciji SUBNOR-a Beograd i dalje tradicionalno proslavljaju, 4. i 7. juli, kao uspomena na početak antifašističke borbe. Na prostoru šireg okruženja šume Bojčin utvrđen je 41 lokalitet koji ima status arheološkog nalazišta.

Turizam:
Na početku Bojčinske šume 2010. godine je izgrađena ljetnja pozornica. Uz pozornicu je natkriveno amfiteatarsko gledalište za 1.000 posjetilaca gdje se održava kulturno-umjetnički festival Bojčinsko kulturno ljeto. Festival se održava od 2009. godine, svakog vikenda, i traje 5 mjeseci, od početka maja do kraja septembra. Program se sastoji od poetskih večeri, pozorišnih predstava, muzičkih koncerata, na kojima se izvodi narodna muzika, rok, pop, diksilend, fado, džez i klasična muzika. Izvode se i drugi oblici scenske djelatnosti. Ulaz na Bojčinsko kulturno ljeto, za svaki program je besplatan.
Neposredno iza pozorinice, izgrađena je umjetnička kolonija, koja se sastoji od šest drvenih kućica na rastojanju od po dvadesetak metara, gdje se održavaju vajarska i slikarska kolonija.
Pored pozornice se nalazi etno Restoran „Bojčinska koleba“, ugostiteljski objekat sačinjen od tipičnih sremačkih kuća, pokrivenih trskom. Nedaleko od restorana smješteni su i torovi sa mangulicama.
Za rekreaciju su na raspolaganju trim staza dužine 2 km sa 16 prepreka, vožnja fijakerom i jahanje na lipicanerima, konjičkog kluba „Bojčin“.

Kontakt:
JP „Srbijašume“ – Beograd
Bulevar Mihajla Pupina br. 113, 11070 Novi Beograd
Telefon +381 11 711 27 70; +381 11 711 34 10, faks +381 11 711 85 13
Šumsko gazdinstvo „Beograd“ – Beograd
Kneza Miloša 55, 11 000 Beograd
telefon: +381 11 3611 618, faks: +381 11 3611 887