Projekti


1 Projekat: „Zaštićena područja Dinarskog luka za prirodu i ljude“ (PA4NP)

 

Svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF Adria u saradnji sa mrežom zaštićenih područja Parkovi Dinarida realizuje četvorogodišnji projekt “Zaštićena područja za prirodu i ljude”. Projekt  predstavlja nastavak inicijative WWF-a “Parkovi Dinarskog luka”,  kroz koju je osnovana mreža „Parkovi Dinarida“.

 

Cilj projekta je unapređenje kvaliteta života ljudi koji žive ili gravitiraju teritoriji zaštićenih područja, kroz promociju održivog korišćenja prirodnih resursa, sprovođenje zajedničkih inicijativa sa lokalnim stanovništvom  i poboljšanje politika zaštite i valorizacije prirodnih dobara. Kroz ovaj program takođe se podstiče  sprovođenje sporazuma „Velika pobjeda za Dinarski luk“ (Big Win for Dinaric Arc), kojim su se ministri šest zemalja obavezali na jačanje regionalne saradnje kako bi se ostvarili zajednički i nacionalni petogodišnji ciljevi za poboljšanje zaštite životne sredine.

 

Aktivnosti se realizuju u saradnji sa zaštićenim područjima Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova*,  Makedonije, Slovenije i Srbije.  U NP Biogradska gora iz Crne Gore  i NP Tara iz Srbije realizuje se projekat:  „Posmatranje medvjeda“.  U Bosni i Hercegovini NP Una  će pokazati kako parkovi mogu postati generator za razvoj ekološki odgovornog poslovanja, kroz pružanje podrške za zelene biznis ideje, otvaranje eko tržnice i plasiranje lokalnih  proizvoda, dok NP Sutjeska radi na promociji turizma kao alternative neodrživim obrascima razvoja. Zaštićeni pejzaž Germija na Kosovu poslužiće kao primjer sličnim područjima u urbanim sredinama za promovisanje zaštite prirode kroz realizaciju različitih programa za informisanje, edukaciju i mobilisanje građana. Nadalje, u Srbiji se jača saradnja sa lokalnim zajednicama kroz uspostavljanje lokalnih savjeta interesnih grupa, a nacionalni parkovi Fruška gora, Đerdap i Tara, specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje i predio izuzetnih odlika Avala će kroz projekat postati edukativni centri za škole i posjetioce.  Slične aktivnosti će se realizovati i u Albaniji.

 

2 Indeksacija zaštićenih područja

Parkovi Dinarida će u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti izgradnji mehanizama za saradnju sa lokalnim zajednicama i promovisanju  primjera dobre prakse iz regiona i svijeta o načinima na koje lokalno stanovništvo može osjetiti socio-ekonomske dobrobiti od zaštićenih područja. Zato jednu od centralnih aktivnosti predstavlja proces određivanja indeksa interakcije za zaštićena područja, kao i definisanje mjera za njegovo povećanje. 

 

Ova inicijativa se realizuje  u okviru projekta PA4NP.

 

 

3 Posmatranje medvjeda u NP Tara i NP Biogradska gora

Parkovi Dinarida i WWF, u saradnji sa NP Biogradska gora iz Crne Gore  i NP Tara iz Srbije relalizuju  inicijativu:  „Posmatranje medvjeda“, koja predstavlja osnov za razvoj turizma orjentisanog na prirodu ali uz promovisanje mjera zaštite i unapređenja staništa medvjeda i sprječavanja krivolova.  Kroz projekat će se izgraditi efikasan sistem monitoringa mrkog medvjeda standardizovanim metodama monitoringa, u cilju doprinosa konzervaciji ove vrste na području NP Biogradska gora i NP Tara.  Na osnovu dobijenih podataka, u saradnji sa relevantnim stakeholderima, razviće se akcioni planovi za mrkog medvjeda koji će biti implementirani kroz planove upravljanja NP Biogradska gora i NP Tara. Uporedo sa radom na uspostavljanju ekoloških koridora, „Parkovi Dinarida“ će sa partnerima aktivno raditi na podizanju svijesti i edukaciji lokalnog stanovništva o vrijednostima u zaštićenim područjima, kako bi osigurali održivost ovakve forme ekološkog turizma.

Ova inicijativa se realizuje  u okviru projekta PA4NP.

 

 

 

 

 

projektne aktivnosti

  Notice: Undefined variable: year in /home/discover/public_html/inc/projects.php on line 108

  Notice: Undefined variable: year in /home/discover/public_html/inc/projects.php on line 108

  Notice: Undefined variable: year in /home/discover/public_html/inc/projects.php on line 108

  Notice: Undefined variable: year in /home/discover/public_html/inc/projects.php on line 108

  Notice: Undefined variable: year in /home/discover/public_html/inc/projects.php on line 108

  Notice: Undefined variable: year in /home/discover/public_html/inc/projects.php on line 108

  Notice: Undefined variable: year in /home/discover/public_html/inc/projects.php on line 108

  Notice: Undefined variable: year in /home/discover/public_html/inc/projects.php on line 108

  Notice: Undefined variable: year in /home/discover/public_html/inc/projects.php on line 108

  Notice: Undefined variable: year in /home/discover/public_html/inc/projects.php on line 108

  Notice: Undefined variable: year in /home/discover/public_html/inc/projects.php on line 108

  Notice: Undefined variable: year in /home/discover/public_html/inc/projects.php on line 108

  Notice: Undefined variable: year in /home/discover/public_html/inc/projects.php on line 108

  Notice: Undefined variable: year in /home/discover/public_html/inc/projects.php on line 108

  Notice: Undefined variable: year in /home/discover/public_html/inc/projects.php on line 108

  Notice: Undefined variable: year in /home/discover/public_html/inc/projects.php on line 108

  Notice: Undefined variable: year in /home/discover/public_html/inc/projects.php on line 108

  Notice: Undefined variable: year in /home/discover/public_html/inc/projects.php on line 108

  Notice: Undefined variable: year in /home/discover/public_html/inc/projects.php on line 108

  Notice: Undefined variable: year in /home/discover/public_html/inc/projects.php on line 108

  Notice: Undefined variable: year in /home/discover/public_html/inc/projects.php on line 108

  Notice: Undefined variable: year in /home/discover/public_html/inc/projects.php on line 108

  Notice: Undefined variable: year in /home/discover/public_html/inc/projects.php on line 108

  Notice: Undefined variable: year in /home/discover/public_html/inc/projects.php on line 108

  Notice: Undefined variable: year in /home/discover/public_html/inc/projects.php on line 108

  Notice: Undefined variable: year in /home/discover/public_html/inc/projects.php on line 108

  Notice: Undefined variable: year in /home/discover/public_html/inc/projects.php on line 108

  Notice: Undefined variable: year in /home/discover/public_html/inc/projects.php on line 108
publikacije i materijal