Nacionalni park
Karaburun - Sazan

osnovne informacije
natrag
površina

površina

124 km²

broj posjetitelja

broj posjetitelja

0

broj posjetitelja

godina osnivanja

2010

više

Nacionalni morski park Karaburun-Sazan (Albanski: Parku Kombëtar Detar "Karaburun-Sazan") proglašen je 2010. godine za jedini morski nacionalni park Albanije. Park pokriva područje mora koje se proteže 1,9 km duž obala poluostrva Karaburun i ostrva Sazan u blizini zaliva Vlora. Morski park je dugačak 16 kilometara, širine od 3 do 4,5 kilometara, i pokriva ukupno 12.428 hektara površine. Samo poluostrvo Karaburun je upravljani rezervat prirode, dok je ostrvo Sazan vojna zona u Albaniji.

U morskom parku nalaze se ruševine potonulih grčkih, rimskih i brodova iz Drugog svjetskog rata, bogata podvodna fauna, strme litice i ogromne pećine, drevni natpisi pomoraca na obali, skrovite plaže i prekrasan pogled na obalu.

Ovaj morski park se smatra bogatim podvodnim pejzažima, staništima i vrstama morske faune i flore za smještaj, ishranu i uzgoj brojnih vrsta od nacionalnog, regionalnog i globalnog značaja. Posebne odlike biodiverziteta su podvodne livade Posidonije. Takođe, pogodan je za rast mnogih biljnih i životinjskih podvodnih organizama, počevši od morskih algi, sunđera, mekušaca, rakova, crvenih korala, gmizavaca, sisara. Korist od stvaranja morskog nacionalnog parka sastoji se, pored zaštite morske prirodne sredine, biodiverziteta, podvodnog pejzaža, pećina, kanjona i sl. i od promocije podvodnog turizma, uključujući kulturne i istorijske vrijednosti ispod površine mora. Vrijednosti morskih nacionalnih parkova su jedinstvene i interaktivne sa vrijednostima biodiverziteta i prirodnog priobalnog poluostrva Karaburun i ostrva Sazana, koje se međusobno nadopunjuju i karakteristične su za krajolik ovog područja.

 Info

edibreshani@hotmail.com

Lagja Pavaresia, Pall. 1070, Rr. S. Zotaj. Vlore 9401-Albanija