Nacionalni park
Qafe Shtama

osnovne informacije
natrag
površina

površina

20 km²

broj posjetitelja

broj posjetitelja

0

broj posjetitelja

godina osnivanja

više