Zaštićeno područje
Košutnjak

osnovne informacije
natrag
površina

površina

3 km²

broj posjetitelja

broj posjetitelja

0

broj posjetitelja

godina osnivanja

2014

više

Položaj:
Spomenik prirode „Šuma Košutnjak“ nalazi se u Beogradu na teritoriji opština Čukarica i Rakovica u okviru prostorno kulturno-istorijske celine Topčider.

Istorija:
Dio gradske šume Košutnjak na površini od 267 ha, proglašen je Rješenjem o proglašenju zaštićenog područja Grada Beograda kao Spomenik prirode „Šuma Košutnjak“ 2014. godine. Šuma Košutnjak je svrstana u treću kategoriju ,kao zaštićeno prirodno dobro od lokalnog značaja.

Priroda:
Košutnjak predstavlja raskrsnicu vegetacijskih područja. Sa jedne strane šumsku vegetaciju mezijske provincije Šumadije sa Quercion franetto i Quercion petraeae – cerris, a sa druge strane dijelove panonske provincije sa šumama južnog dijela Panonske nizije Aceri tatarici - Quercion i Carpinion betuli illyrico – moesicum. Na prostoru Košutnjaka vremenom se obrazovala jedna prelazna mješovita vegetacija listopadnih šuma. Rezervat Hajdučka česma predstavlja očuvani dio sastojine šumske zajednice hrasta lužnjaka u čijem sastavu od drveća učestvuju beli grab, brijest i poneka srebrna lipa, a od žbunastih vrsta svib, kalina, glog i dr. Ukupna zaštićena površina rezervata iznosi 3,40 ha. Na prostoru SP „Košutnjak“ može se naći oko tridesetak vrsta ptica.

Znamenitosti:
Šuma Košutnjak je do 1903. bila je zatvoreno dvorsko lovište porodice Obrenović. U podnožju Košutnjaka knez Mihailo je 60-ih godina XIX veka podigao lovačku kuću. To je jednospratna građevina sa bogato rezbarenim tremom, sa kuhinjom u prizemlju i salonom na spratu. Uz rezervat divljači u Košutnjaku, polovinom XIX veka je izgrađena šumareva kuća. Godine 1891. počela je sa radom u ovoj kući Prva okružna šumska uprava Srbije.
Na ovom području je veliki broj istorijski značajnih mjesta iz bogate bliže i dalje prošlosti. Svakako najinteresantniji su dva spomenika vojnicima poginulim u I Svjetskom ratu 1915. godine. Jedan je posvećen austrougarskim vojnicima, a na drugom piše „Ovde počivaju srpski junaci“. Ono što ih čini posebnim je da je oba podigao austrougarski Maršal fon Makenzen, jedan pored drugog.


Turizam:
Šuma Košutnjaka je poznato beogradsko izletište. U okviru zaštićenog područja i njegovoj neposrednoj okolini su dva posebno uređena kompleksa: Pionirski grad i sportsko-rekreativni centar. Sportsko-rekreativni centar „Košutnjak“ ima igrališta za fudbal, atletska takmičenja, odbojku, košarku, rukomet, pet otvorenih i jedan zatvoren bazen. Za ljubitelje skijanja u Košutnjaku radi ljetnja i zimska ski-staza.. Trim staza je jedan od sportskih objekata u Košutnjaku. Staza je kružna, dužine 1200 m, sa 16 stanica sa spravama za vježbanje. Osvetljena je solarnim lampama. U podnožju brda, gdje je nekada bilo lovište kneževske porodice Obrenović, nalazi se izvor Hajdučka česma. U šumi Košutnjak nalazi se i nekoliko restorana.

Kontakt:
JP „Srbijašume“ – Beograd
Bulevar Mihajla Pupina br. 113, 11070 Novi Beograd
Telefon +381 11 711 27 70; +381 11 711 34 10, faks +381 11 711 85 13
Šumsko gazdinstvo „Beograd“ – Beograd
Kneza Miloša 55, 11 000 Beograd
telefon: +381 11 3611 618, faks: +381 11 3611 887